Masz pytania?
skontaktuj się ze mną
695 - 195 - 712
  • 3.png

Grupy/warsztaty

Dla grup składających się z osób, które z reguły mają podobne problemy i zmagają się z proporcjonalnymi trudnościami powstała terapia grupowa. Podczas takich spotkań rolą psychologa jest przekonać zgromadzone osoby, by dzieliły się wzajemnie przeżytymi doświadczeniami oraz sposobami radzenia sobie z dotykającymi ich problemami. Takie skonfrontowanie własnej sytuacji z innymi ludźmi to często efektywna forma terapii samej w sobie. Spotkania grupowe mogą mieć także charakter warsztatów. W ich trakcie kładzie się nacisk głównie na rozwój osobistych umiejętności i zasobów osób uczestniczących w zajęciach. Tego typu spotkania mogą być także częścią szkolenia organizowanego przez miejsce pracy.

Bezwzględna atmosfera ciepła i zrozumienia to obowiązkowy element tego rodzaju terapii. Tutaj nikt nikogo nie ocenia ani nie wywyższa się ponad innych uczestników. Charakterystyczne jest to, że wspólnie dzielimy się własnymi słabościami, bo wiemy że wszystko to co jest powiedziane na spotkaniu, zostaje wyłącznie w sali pomiędzy członkami grupy oraz terapeutą.