Masz pytania?
skontaktuj się ze mną
695 - 195 - 712
  • 3.png

Psychoterapia

Psychoterapia jest szeregiem specjalistycznych technik, które leczą lub wspomagają leczenie wszelkich schorzeń natury psychicznej. Jej specyfika polega na tym, że klient ma bezpośredni kontakt z terapeutą aktywnie uczestniczącym w całym procesie. Współpraca tutaj bazuje przede wszystkim na kontakcie międzyludzkim. To odróżnia psychoterapię od postępowania stricte medycznego.

Głównym celem psychoterapii jest zmiana zachowań klienta oraz jego postaw względem zaistniałej w danym momencie sytuacji. Rozwój szeroko rozumianych kompetencji emocjonalnych ma również bardzo duże znaczenie. Zalicza się do nich między innymi takie umiejętności jak kontrola emocji, radzenie sobie ze stresem lub napięciem, praca nad samooceną oraz umiejętnością budowania więzi międzyludzkich oraz relacji interpersonalnych.

Zajęcia psychoterapeutyczne mogą być prowadzone zarówno indywidualnie jak i w grupach. Zależy to przede wszystkim od osobistych potrzeb klienta. Rodziny, jak również i pary także mogą znaleźć pomoc w tego rodzaju spotkaniach.

Psychoterapia pomaga także wspierać rozwój indywidualny. Jesteś osobą, która pragnie poszerzać swoją wiedzę emocjonalną? W takim razie zgłoś się do mnie. Wspólnymi siłami pokonamy ograniczające Cię bariery. Mogę Ci pomóc w efektywny sposób rozwinąć Twoją wrodzoną efektywność, a wraz z tym wszelkie posiadane przez Ciebie zasoby.

Przede wszystkim jednak psychoterapia ma na celu pomoc w zmaganiu się z trudami codziennego życia. Zależy mi na tym, by jej rodzaj był zawsze dobrany pod kątem zaspokojenia indywidualnych wymagań klienta, dlatego poświęcam dużą uwagę tej kwestii. Nie może być inaczej, skoro całość procesu terapeutycznego opiera się na pozytywnej relacji uczestniczących w nim osób.

Pamiętaj, że podczas naszych spotkań nie jesteś w żaden sposób oceniany. To wszystko dzieje się po to, aby pomóc Ci wedle Twoich indywidualnych potrzeb. Decydując się na terapię otrzymujesz pełną gwarancję dyskrecji.